Pro muže Zajímavosti

Princip fungování fotovoltaických panelů

single-image

Fotovoltaické panely jsou základem fotovoltaických systémů a slouží k přeměně sluneční energie na elektrickou. Tyto panely se skládají z řady solárních článků, které jsou vyrobeny z křemíku.

Když sluneční světlo dopadá na solární článek, elektrony v křemíku se uvolňují a vytvářejí tak elektrický proud. Tyto elektrony jsou vedené skrz elektrické kontakty na povrchu solárního článku a následně jsou shromažďovány v elektrických drátech. Tyto dráty pak spojují jednotlivé solární články v jednom panelu a vytvářejí tak jedno velké elektrické pole.

Fotovoltaické panely jsou zapojeny do série a paralelně, což umožňuje zvýšit celkový výkon systému. Tyto panely jsou následně zapojeny do měniče napětí, který přeměňuje stejnosměrný proud vyrobený solárními články na střídavý proud, který lze použít pro běžné elektrické spotřebiče.

Fotovoltaické panely nepotřebují žádnou externí energii k fungování a neprodukují žádné škodlivé emise. Jsou tak ideálním zdrojem energie pro udržitelný rozvoj a boj proti změně klimatu.

Celkově najdete velké množství důvodů pro používání fotovoltaiky, některé si můžete přečíst u firmy Benekov, která se na oblast energetiky zaměřuje více než 60let!

V závěru lze říci, že fotovoltaické panely jsou jednoduchým a účinným způsobem, jak přeměnit sluneční energii na elektrickou. Tyto panely umožňují výrobu energie bez emisí a s minimálním dopadem na životní prostředí, což je pro budoucnost naší planety klíčové.

Mohlo by se Vám líbít

img-ads