Výlety Zajímavosti

Pražské Jezulátko – už jste ho viděli?

single-image

Pražské Jezulátko je vosková soška, která zobrazuje Ježíše Krista v dětství. Soška měří pouze 47 cm. Má voskový povrch, který je velmi křehký. Soška je zasazena do pouzdra ze stříbra, aby byla ochráněna před poškozením. Soška malého Ježíše Krista má dlouhou splývavou košilku. Soška Jezulátka má představovat Ježíše Krista jako opravdové malé dítě, které je oblečeno do prosté košilky.

Jezulátko bývá převlékáno podle liturgického období do oděvů určitých barev. Liturgická období se řídí dle církevního kalendáře. Například, když je slavnost korunovace, tak se Ježíšek obléká do královských šatů, jejichž součástí je hermelínový pláštík. Soška pražského Jezulátka se převléká již odedávna. Její šatník obsahuje asi sto oblečků. Některé z nich nejsou použitelné nebo dokonce nejsou kompletní. Část tohoto šatníku je možné vidět v muzeu, které je volně přístupné lidem. Sošku Ježíška převlékají sestry karmelitky Dítěte Ježíše. Tyto sestry vypomáhají bratřím bosým karmelitánům.

Oblékání sošky je starobylý zvyk, jehož cílem je přiblížit věřícím lidem Ježíše Krista jako opravdového člověka. Ovšem není to modloslužba, protože soška je určena pouze jako prostředek k duchovnímu setkání s živým Ježíšem Kristem.

Soška pražského Jezulátka pochází ze Španělska. Pravděpodobně byla vyrobena okolo poloviny 16. století. Traduje se legenda, že jistý mnich sošku vymodeloval poté, co se mu Ježíšek zjevil. Jiná legenda praví, že soška patřila svaté Terezii od Ježíše, která byla zakladatelkou bosých karmelitek.

V roce 1628 se soška měla dostat do Prahy ke karmelitánům. Těm ji darovala Polyxena z Lobkovic. Dostala ji ke svatbě od své matky Marie Manrique de Lara, která byla španělská šlechtična. Brzy na to byla sošce přisuzována zázračná moc. A to z toho důvodu, že po jejím získání karmelitány císař Ferdinand II nařídil, aby komora česká dávala klášteru důchod a také mnichům posílala potraviny a to z královských důchodů. Roku 1648 byl v chrámě kláštera vybudován vojenský lazaret a tak byl chrám zachráněn před švédskými vojsky.

V současné době je soška pražského Jezulátka vystavena v kostele Panny Marie Vítězné na Malé Straně. Kostel patří k nejkrásnějším pražským historickým památkám. Každý den k sošce přichází stovky návštěvníků z celého světa. Prosí zde o uzdravení a pomoc. Více informací o kostelu a sošce Jezulátka naleznete na pragjesu.cz

Pražské Jezulátko ovšem není jediné na světě. Jezulátka mohou turisté vidět i v jiných zemích. Velmi známé je např. salcburské Jezulátko.

Mohlo by se Vám líbít

img-ads