Pro muže

Počátky Rybářství

single-image

Koncem 19. století začaly u nás vznikat první spolky sportovních rybářů. Například roku 1886 byl v hlavním městě v Praze založen snad nejznámější rybářský spolek, který dostal název První rybářský klub. Mezi význačné osobnosti patřili třeba prezident Tomáš Garrique Masaryk, zpěvačka Ema Destinová, Bedřich Schwarzenberg nebo Ferdinand Lobkowicz. Informace o práci v tomto spolku vycházely v Rybářském věstníku. Později dostal název Rybářské listy a dnes vychází časopis o Rybářství.

V roce 1957 se sloučily Jednoty rybářů v Praze a Žilině a vznikl Československý svaz rybářů. Tento svaz mohl lépe hájit zájmy ochrany, lovu a chovu říčních ryb a jiných živočichů.

V roce 1968 se Československý svaz rybářů rozdělil a vznikly dva svazy. Byly to Český rybářský svaz a Slovenský rybářský svaz. Další rozdělení nastalo v roce 1990. Od Českého rybářského svazu se oddělil Jihomoravský svaz. Ten se osamostatnil a vznikl Moravský rybářský svaz.

V dnešní době se řadí Český rybářský svaz k největším zájmovým sdružením v ČR.  Je to spolek, který se také aktivně účastní na výchově dětí a mládeže. Vedou své dětské členy k rybářskému sportu, ochranně přírody a životního prostředí a k ochraně čistoty vody. Svaz se snaží rozvíjet a popularizovat rybářských sport. Organizuje nejrůznější rybářské soutěže. Pokud chce vaše dítě navštěvovat rybářský kroužek a chce se stát členem rybářského svazu, tak kontaktujte nebo navštivte Český rybářský svaz, místní organizace Praha 1, která organizuje setkávání dětí a mládeže. Tato místní organizace má dlouholetou tradici. Více informací naleznete na rybari.info

Rybářské kroužky pro děti a mládež učí své členy poznávat druhy ryb a seznámí je s rybářským řádem. Je nutné, aby děti znaly zakázané způsoby lovu ryb, definice lovných způsobů nebo hájeních různých druhů ryb.  Dále trénují rybolovnou techniku. Učí se vázat háčky, sestavovat udice nebo jiné montáže, které jsou nezbytné k lovu ryb. Děti se připraví na absolvování znalostní zkoušky, která je nutná k získání rybářského lístku.

Mohlo by se Vám líbít

img-ads